Duurzame ontwikkelingsdoelen

De SDG's, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, vormen een wereldwijde oproep van de Verenigde Naties om alle landen, ongeacht hun economische status, aan te sporen tot actie. Het doel is om zowel welvaart te bevorderen als de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Tadblu heeft sinds 2022 deelgenomen aan het door de Verenigde Naties erkende UNITAR-CIFAL VCDO-programma, gericht op begeleiding en training voor duurzaamheid. Het streven is om Tadblu te transformeren tot een bewezen duurzaam merk en product, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de verduurzaming van de uitvaartsector. Dit omvat het aanbieden van duurzame herinneringssieraden aan degenen die rouwen om het verlies van een dierbare. Bij het bepalen van acties kijkt Tadblu naar belanghebbenden, waaronder medewerkers, distributeurs, leveranciers, uitvaartondernemers, en de planeet met haar bewoners, om een positieve impact te realiseren.

Eind 2023 hebben we het internationaal erkende SDG Pioneer Certificate van de Verenigde Naties behaald als erkenning voor onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen en duurzame producten. In de komende jaren zetten we onze inspanningen voort om de status van SDG Champion te bereiken.

Binnen Tadblu staan 5 doelstellingen centraal:

SDG 8: 

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

SDG 12: 

Verantwoorde consumptie en productie: verzeker duurzame consumptie en productiemethodes.

SDG 16: 

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen, met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

SDG 17: 

Partnerschap om doelstellingen te bereiken: revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

SDG 5: 

Gendergelijkheid: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

De bedoeling van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN is dat het een continu doorlopend proces is, waarin bedrijven en instellingen uiteindelijk op alle 17 doelstellingen acties ontwikkelen.